Nasi klienci

ARC INVEST SP. Z O.O.
MEDICO- INVEST SP. Z O.O.
TXK SP. Z O.O. 
HALOFARMACJA SP. Z O.O.
OPTIMA PHARMA SP. Z O.O.
SOKAL SP. J.
APTEKI SOKAL SP. J. 
GOLD LION SP. Z O.O.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.