Dane adresowe

ACCEDIT
ul. Szosa Bydgoska 58,
87-100 Toruń
tel. 56 66 94 230
e-mail: accedit@accedit.pl
NIP: 956 22 63 577

Inspektor Ochrony Danych
Dorota Neubauer
e-mail: IOD@neuca.pl

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.