Accedit w liczbach

220 tys. sztuk zaksięgowanych faktur kosztowych w roku

60 tys. sztuk wystawionych faktur sprzedaży w roku

1.650 tys. sztuk rozliczonych wpłat

ponad 60 osób zatrudnionych w obszarze księgowym

ponad 15 osób zatrudnionych w obszarze kadrowo-płacowym

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.