Korzyści ze współpracy

Dlaczego Accedit?

Doświadczenie

Obsługujemy podmioty wyłącznie z sektora farmaceutycznego dzięki czemu skupiamy się na rozwiązywaniu problemów wspólnych dla naszych Klientów. Naszych  Klientów wspieramy także doświadczeniami z poza branży księgowej – dzięki naszym spostrzeżeniom, nasi Klienci chętnie korzystają także z usług business consulting czy wsparcia organizacyjnego.

Dostęp do wiedzy

Znajomość przepisów i standardów jest niezbędna, aby wiarygodnie i rzetelnie interpretować zdarzenia gospodarcze. Duża częstotliwość zmian w przepisach, wdrażanie nowych standardów rachunkowości wymaga stałego uaktualniania i zdobywania wiedzy. Pracujemy z  ekspertami w zakresie PIT, ZUS, standardów rachunkowości oraz podatków i stale poszerzamy wiedzę pracowników wynikającą ze zmieniających się przepisów oraz przepisów związanych z pracą w sektorze farmaceutycznym. Tą wiedzą dzielimy się z naszymi Klientami. W obszarze księgowym w Accedit zatrudniamy obecnie ponad 60 osób, specjalistów z obszaru należności, zobowiązań czy księgowości ogólnej, którzy wspierają naszych Klientów swoją wiedzą.

Ciągłość wsparcia ze strony księgowości

Nasza organizacja gwarantuje wysoką jakość nie tylko w wymiarze merytorycznym, ale również w obszarze kontroli poprawności prowadzenia operacji . Zatrudniamy wielu dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią gwarancję zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla naszych Klientów.

Nowoczesne systemy wspierające współpracę

Wiele wysiłku wkładamy w rozwijanie swoich systemów i w możliwie największym zakresie automatyzujemy procesy. Nowe funkcjonalności czy uprawnienia dostępu do danych są oferowane naszym Klientom, którzy nie muszą ponosić dodatkowych nakładów z tym związanych.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.