Doradztwo

Wśród naszych specjalistów znajdą Państwo doradców, którzy specjalizują się w wybranych zagadnieniach z dziedziny finansów, rachunkowości, zarządzania projektami i którzy są gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami. Nasze usługi księgowe w tym doradztwa księgowego obejmują:

- Tworzenie polityk księgowych

- Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

- Sporządzanie sprawozdań zgodnych z PSR oraz MSR

- Wdrażanie MSR/MSSF

- Due diligence finansowe

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.