Informacja zarządcza

W ramach uzupełnienia oferty tradycyjnego  prowadzenia ksiąg rachunkowych  przygotowujemy dla Klienta także informację zarządczą, modele budżetowania i systemy raportowania sprzedaży i kontroli rentowności. Ponadto, dokonujemy analizy danych, zestawiamy informacje z wielu obszarów działania firmy i przedstawiamy konkluzje oraz podstawy do decyzji.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.