Wsparcie biznesowe

Jesteśmy częścią dużej grupy kapitałowej działającej od wielu lat w branży farmaceutycznej. Problemy związane z prowadzeniem tego biznesu są nam doskonale znane i posiadamy kompetencje mogące wesprzeć naszych Klientów w ich rozwiązywaniu.

Zapraszamy do kontaktu:

(56) 669 42 30accedit@accedit.pl
ACCEDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000344987, REGON 340681608, NIP 9562263577, kapitał zakładowy 1 000 000 zł wpłacony w całości.